Deputații. Cheltuieli de aproape 15 milioane de lei pentru a-și îmbunătăți relația cu mass-media

Camera Deputaților a implementat un proiect de aproape 15 milioane de lei pentru îmbunătățirea relațiilor cu presa, se arată într-un comunicat al instituției transmis vineri.

Este vorba de proiectul „Creşterea capacităţii administrative a Camerei Deputaţilor pentru furnizarea de servicii de calitate”, cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

„Prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului s-a urmărit atingerea următoarelor rezultate:

– Optimizarea şi simplificarea proceselor operaţionale din cadrul Camerei Deputaţilor în scopul reducerii poverii administrative pentru cetăţeni şi mediul de afaceri prin intermediul unei platforme integrate care să digitalizeze fluxurile de lucru din cadrul instituţiei;

– Îmbunătăţirea abilităţilor şi cunoştinţelor personalului Camerei Deputaţilor pentru înţelegerea abordării pe procese şi implementarea măsurilor de simplificare implementate prin proiect, precum şi pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate de proiect.

Valoarea totală a proiectului este de 14.599.974,32 lei, din care finanţarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este de maximum 12.261.622,40 lei. Cofinanţarea beneficiarului, respectiv Camera Deputaţilor, este de 2.338.351,92 lei.

Camera Deputaţilor a derulat proiectul timp de 38 luni, în perioada septembrie 2019 – noiembrie 2022.

Proiectul asigură accesul online, în regim de permanență și indiferent de dispozitivul folosit de cetățeni (laptop, PC, smartphone, tabletă), la nu mai puțin de opt servicii publice oferite de Camera Deputaților: depunerea de petiții, transmiterea de solicitări de acces la informații de interes public, conform Legii nr. 544/2001, acreditarea organizațiilor neguvernamentale, acreditarea jurnaliștilor, solicitarea de copii ale documentelor din arhivă, solicitarea de acces al cetățenilor la ședințele publice ale Camerei Deputaților, consultarea publică pentru inițiative legislative și înscrierea la programul de internship.

Totodată, prin soluțiile informatice implementate, s-a efectuat digitizarea fluxurilor interne de lucru ale Camerei Deputaților, prin intermediul Platformei integrate ELO, şi a fost eliminată posibilitatea pierderii, dublării şi inconsecvenţei datelor şi informaţiilor deţinute în cadrul instituţiei.

Proiectul include și o componentă referitoare la egalitatea de șanse, care presupune un nivel egal de vizibilitate și afirmare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private, urmărind susținerea participării depline a femeilor și bărbaților în societate.

Ca urmare, orice cetățean interesat de aceste servicii publice, le poate utiliza, începând cu 3 ianuarie 2023, din fața calculatorului personal sau de pe telefon, în confortul casei sau al biroului, în orice moment, proiectul asigurând astfel accesibilitatea tuturor cetățenilor la serviciile publice oferite de Camera Deputaților”, se arată în comunicat.